آموزش مکرومه بافی ساخت دستبند با یک قلب

141
141 بازدید
اشتراک گذاری
این دستبند های زیبای مکرومه بافی با یک قلب در میانشان، روشی ساده برای ساخت دارند که در این ویدئو نمایش داده شده است.
1 ماه پیش