با رعایت این نکات از حمله و سکته ی قلبی پیشگیری کنید

149
149 بازدید
اشتراک گذاری
سکته ی قلبی و حمله قلبی دو مقوله ی پیچیده هستند که گاهی اوقات به اشتباه فکر میکنیم که یکی هستند در حالی که دو نوع بیماری متفاوت میباشند.در این ویدیو علایم هر کدامشان را برایتان تشریح میکنیم و چگونگی تشخیص آنها را به زبان ساده بیان می نماییم.
8 ماه پیش