آموزش بافت دستبند با منجوق و کریستال

373
373 بازدید
اشتراک گذاری
برای بافت این دستبند شیک و زیبا، شما باید مراحل اولیه کار با منجوق و مروارید را پشت سر گذاشته باشید. خوبی این دستبند زیبا، در دسترس بودن منجوق و کریستال های مورد نیاز برای بافت آن است.
1 ماه پیش