عنکبوت تارانتولای آبی سنگاپور

536
فیلمستان
فیلمستان 2 دنبال‌ کننده
536 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف
تارانتولای آبی سنگاپوریک تارانتولای جهان قدیم(آسیا آفریقا)به شما می‌رود.ازاین رونسبت به تارانتولاهای جهان جدیدپرخاشگرترودارای زهری قدرتمندتراست لذابرای علاقه مندانی که درنگهداری وپرورش تارانتولا مبتدی هستندتوصیه نمی‌شود.هرچندزهرش برای انسان کشنده نیست امامحل گزش دردناک است.به هرحال نگهداری ازاین گونه زیبابارعایت تمام نکات درباره پرورش تارانتولامیتواندبرای شمابسیارجذاب وسرگرم کننده باشد.
2 سال پیش
فیلمستان
فیلمستان 2 دنبال کننده