آموزش برش و دوخت کیسه خرید تا شونده بدون زیپ

2320
به منظور رعایت بهداشت و احترام به محیط زیست، بهتر است که هرچه کمتر از کیسه های پلاستیکی استفاده کنیم. اگر کمی حوصله به خرج دهید، می توانید یک ساک خرید نان و یک ساک جداگانه خرید سبزیجات داشته باشید که قابلیت تبدیل به یک کیف کوچک داشته باشد.
سیمرغ
سیمرغ0 دنبال کننده