آموزش بافت موتیف لوزی با دو میل - قسمت اول

66
66 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو، نحوه بافت موتیف های لوزی توری بافت با دو میل نمایش داده شده است. ویدئو به زبان انگلیسی است و با سرعت آهسته نحوه بافت این طرح را نمایش داده است.
1 ماه پیش